Microscope

محصولات:

شرکت پایش ابزار برتر در راستای کمک به ارتقاء کیفی محصولات اندازه گیری بر اساس خط مشی کیفیت، خود اقدام به واردات تجهیزات اندازه گیری از برندهای معتبر دنیا نموده است.
این تجهیزات در آزمایشگاه های این شرکت بارها مورد تست وکالیبره قرار گرفته و در صورت تمایل مشتری با گواهینامه معتبر کالیبراسیون ارائه می گردد.


برخی از محصولات زیر به شرح زیر می باشد:
ساعت های اندازی گیری دیجیتال و عقربه ای در سایزهای مختلف
کولیس های ورنیه ای و دیجیتال در سایز های مختلف
میکرومترهای ورنیه ای و دیجیتال در سایزهای مختلف
دماسنج و رطوبت سنج های محیطی
میکروسکوپ های اندازه گیری و ...
دستگاه اندازه گیری 6 کاره ( EC, CF, °C, °F, TDS, PH )
و ...